Dette er Ferd

Ferd er et familieeid norsk industri- og finanskonsern som utøver langsiktig, aktivt eierskap i sterke selskaper med internasjonalt potensial, og driver finansiell virksomhet gjennom investeringer i et bredt spekter av aktivaklasser. I tillegg til den kommersielle virksomheten har konsernet et omfattende engasjement innenfor sosialt entreprenørskap.

Ferd eies av Johan H. Andresen med familie. Selskapet har siden 2004 hatt et uavhengig styre der medlemmene er eksterne, fra 1. oktober 2012 med Johan H. Andresen som styreleder.

Ferd omfatter seks forretningsområder. De fem kommersielle forretningsområdene har ulike investeringsmandater, men konkurrerer på like vilkår om tilførsel av kapital. I kapitalallokeringen tas hensyn til både avkastning og konsernets samlede risikoprofil.
 

  • Ferd Capital forvalter konsernets langsiktige industrielle egenkapitalinvesteringer i privateide og børsnoterte selskaper
  • Ferd Invest er en aktiv investor med en betydelig portefølje av nordiske børsnoterte aksjer
  • Ferd Hedgefond investerer i internasjonale hedgefond som samlet omfatter et vidt spekter av ulike strategier og aktivaklasser
  • Ferd Special Investments utnytter muligheter utenfor de øvrige forretningsområdenes mandater, og hvor Ferds spesielle konkurransefortrinn kan utnyttes
  • Ferd Eiendom er en aktiv eiendomsinvestor med ansvar for konsernets totale eiendomssatsing, som omfatter både eiendomsutvikling og forvaltning
  • Ferd Sosiale Entreprenører støtter utvalgte organisasjoner, prosjekter og personer der de sosiale resultatene er overordnet de kommersielle

Ferd

Strandveien 50
1324 Lysaker

Postboks 34
Google maps

Telefon 67 10 80 00
Telefaks 67 10 80 01

© Copyright 2013 Ferd. All rights Reserved | Personvern