Capital

Ferd Capital inngikk avtale med svenske Ratos om felles eierskap i Aibel

Hovedpunkter 2012

  • Ferd Capital inngikk avtale med svenske Ratos om felles eierskap i Aibel, og reduserte dermed Ferds totale eksponering i oljeserviceselskapet samtidig som den direkte eierandel på tilnærmet 49 prosent ble opprettholdt
  • Ferd Capital solgte sine eierandeler i Affitech og Nanoradio
  • Ferd Capital gjorde en nyinvestering (Aspiro/Wimp) og tre "add-on"-investeringer i porteføljeselskapene

Ferd Capital solgte sine eierandeler i Affitech og Nanoradio

Selskapene i porteføljen leverte jevnt over gode resultater og god avkastning for Ferd

Marked
Globalt var det makroøkonomiske klimaet i 2012 turbulent, med høy volatilitet drevet primært av forhold i USA og Sør- og Mellom-Europa. Norsk næringsliv påvirkes positivt av fortsatt høye oljepriser. Olje- og gassrelaterte næringer gjorde det godt i 2012, mens andre sektorer opplevde en mer blandet utvikling.


Ferd Capital opplevde også i 2012 konkurranse fra norske og utenlandske Private Equity-aktører i arbeidet med nye investeringsmuligheter. Aktiviteten blant PE-fondene økte noe fra 2011, men er fortsatt på et langt lavere nivå enn i perioden før 2008. Økningen ble primært drevet av en kraftig vekst i transaksjonsaktiviteten innen olje- og gassrelaterte virksomheter.

Selskapene i porteføljen leverte jevnt over gode resultater og god avkastning for Ferd

Porteføljeselskaper
2012 ble et begivenhetsrikt år for mange av våre porteføljeselskaper:

  • Aibel har bygget videre på fjorårets gode utvikling ved å vinne flere viktige og store kontrakter i 2012. Selskapet går inn i 2013 med en ordrebok på over 20 milliarder.
  • Elopak gjennomførte i 2012 en restrukturering av fabrikkstrukturen i Europa. I Aarhus ble ny coating-linje ferdigstilt, og i St. Petersburg leverer den nye fabrikken i henhold til plan.
  • TeleComputing lyktes med å fornye mange viktige kontrakter, samtidig som mange nye kunder har kommet til. Dette resulterer i en ordrebok som ved utgangen av 2012 er høyere enn noen gang tidligere.
  • Mestergruppen har en omfattende forbedrings- og vekstagenda, og har i løpet av året fokusert på å styrke organisasjonen med bl.a. ny konserndirektør for Byggevare, ny konserndirektør for Tomteutvikling og Bolig og ny finansdirektør.
  • Interwell hadde en betydelig organisk omsetningsvekst (29 prosent), hovedsakelig drevet av en vellykket internasjonal satsing.
  • Swix gjorde store fremskritt hva gjelder satsningen på å få en omsetning som er mer internasjonal og mer rettet mot vår- og sommersesongene. I 2012 kom ca. 50 prosent av omsetningen fra land utenfor Norge (mot 44 prosent i 2011).

Transaksjoner
Ferd Capital har i 2012 lagt ned en betydelig innsats for å restrukturere eierskapet i Aibel. Arbeidet ble kronet med suksess da Ferd i desember kunne offentliggjøre at man hadde oppnådd enighet med det velrennomerte svenske investeringsselskapet Ratos om felles eierskap i oljeserviceselskapet. Avtalen innebærer at Ferd Capital opprettholder en direkte eierandel på ca. 49 prosent, mens Ferds totale eksponering reduseres betydelig.

Ferd Capitals eierandel i Affitech ble i april solgt til Trans Nova Investments, mens den koreanske elektronikkgiganten Samsung kjøpte Nanoradio i juni.

Gjennom sin deltakelse i Streaming Media AS, i partnerskap med Schibsted og Platekompaniet, investerte Ferd Capital i april, 2012 i Aspiro AB som bl.a. eier og driver musikkstreamingtjenesten Wimp. Dette ble den eneste nyinvesteringen for Ferd Capital i 2012.

Ferd Capital leter aktivt etter "add-on"-investeringer til eksisterende porteføljeselskaper. I februar overtok Swix Lundhags, en svensk produsent av sko og bekledning, og i mars kjøpte selskapet seg opp til 100 prosent eierskap i Original Teamwear AS, en ledende aktør i Skandinavia innen teambekledning og spesialdesign. I juni ble Alf Valde AS kjøpt opp og integrert i Mestergruppen.

Organisasjon
Ferd gikk i løpet av 2012 over til en ny styringsmodell, og i tråd med denne ble det på høsten satt en ny organisering av Ferd Capital. Ved utgangen av året består forretningsområdet av 10 ansatte som alle har variert erfaring fra Ferd og fra tidligere stillinger, og som alle kan bekle ulike roller under utførelsen av prosjekter knyttet til evaluering av nyinvesteringer. Ferd Capital har p.t. en ansatt på utlån til Aspiro/Wimp.

Fremtidsutsikter
Ferd Capital's har en portefølje av sterke selskaper som er godt rustet til fortsatt god verdiutvikling i 2013 og i årene etter.

Samtidig har Ferd har betydelig investeringskapasitet og vil legge stort vekt på å jobbe proaktivt med nye investeringsmuligheter, både som "add-ons" til eksisterende porteføljeselskaper og som nye porteføljeselskaper.

Ferd

Strandveien 50
1324 Lysaker

Postboks 34
Google maps

Telefon 67 10 80 00
Telefaks 67 10 80 01

© Copyright 2013 Ferd. All rights Reserved | Personvern