Special Investments

Ferd Special Investments investerte for NOK 665mm i 2012

Hovedpunkter  2012

Ferd Special Investments samarbeidet med flere hedgefond og forvaltere av Fond i Fond i løpet av året for å tilby likviditet til investorer av illikvide fondsandeler og side pockets. På slutten av året investerte Ferd Special Investments også USD 50mm i en direkte oppkapitalisering av en side pocket investering.

Ferd Special Investments investerte for NOK 665mm i 2012 gjennom 13 transaksjoner med 39 underliggende investeringer.   Porteføljen mottok NOK 480mm i utbetalinger fra investeringene i 2012 og investert kapital på slutten av året var NOK 1,5mrd.

Vi tror investeringer i illikvide aktiva og side pockets i hedgefond spesielt også vil bli hovedtemaet i 2013

Fremtidsutsikter
Vi tror investeringer i illikvide aktiva og side pockets i hedgefond spesielt også vil bli hovedtemaet i 2013. Det har imidlertid blitt hentet inn betydelige beløp til disse aktiva klassene den seneste tiden så vi regner med å gjøre færre investeringer enn tidligere år. Ferd Special Investments har betydelig investeringskapasitet ved utgangen av 2012 og en privilegert posisjon i at forretningsområdet ikke har krav fra investorer om å gjøre nye investeringer. Så langt har det ikke vært tilfelle, men skulle vi ikke finne investeringer som gir en tilfredsstillende sikkerhetsmargin, vil forretningsområdet ikke gjøre nye investeringer.

I forhold til andre aktører i markedet tror vi at Ferd vil sikre tilgang til transaksjoner gjennom å være en attraktiv motpart som kan tilby fleksibilitet i struktureringen av en transaksjon og troverdighet i forhold til å gjennomføre transaksjonene. Ferd som en foretrukket motpart ble illustrert både ved at vi gjennomførte som hadde brutt sammen med andre kjøpere og antallet transaksjoner med motparter Ferd har handlet med før.

Ved at mandatet ikke har krav til løpende likviditet eller tar i bruk belåning, har Ferd Special Investments også kunne ha et lengere perspektiv enn andre aktører på å realisere underliggende verdier av side pockets i samarbeid med forvalterne.

Ferd

Strandveien 50
1324 Lysaker

Postboks 34
Google maps

Telefon 67 10 80 00
Telefaks 67 10 80 01

© Copyright 2013 Ferd. All rights Reserved | Personvern