Styret

Ferd vil fra og med 2012 presentere årsregnskapet for Ferd AS konsernet. Tidligere år har konsernregnskapet vært presentert med Ferd Holding AS som morselskap. Ferd AS eies av Ferd Holding AS og styret i Ferd Holding AS er nærmere beskrevet under Presentasjon av styret"  og Eierstyring og selskapsledelse.

Ferd

Strandveien 50
1324 Lysaker

Postboks 34
Google maps

Telefon 67 10 80 00
Telefaks 67 10 80 01

© Copyright 2013 Ferd. All rights Reserved | Personvern