NOTE 10
AKSJER OG ANDELER I ANDRE SELSKAPER MED EIERANDEL OVER 10 %
   
Forretningskontor
Eierandel
Datterselskap
     
Det Oversøiske Compagnie AS
 
Bærum
100%
Elopak AS
 
Røyken
97,2%
FC Well Invest AS
 
Bærum
100%
FC-Invest AS
 
Bærum
100%
Ferd Aibel Holding AS
 
Bærum
100%
Ferd Capital Partners AS
 
Bærum
100%
Ferd Eiendom AS
 
Bærum
100%
Ferd Malta Holdings ltd
 
Malta
100%
Ferd MG Holding AS
 
Bærum
97%
Ferd Sosiale Entreprenører AS
 
Bærum
100%
Kapole II AS
 
Bærum
18,2%
Norse Crown Company Ltd. AS
 
Bærum
100%
Swix Sport AS
 
Oslo
100%
       
Anleggs aksjer og andeler > 10 % eierandel
     
Herkules Capital I AS
   
40,0 %
NMI AS
   
12,5 %
       
Omløps aksjer og andeler > 10 % eierandel
     
ARKeX Ltd
   
17,3 %
CF Engine AS
   
37,9 %
Energy Ventures AS
   
31,8 %
Energy Ventures IS
   
19,1 %
Energy Ventures II AS
   
26,0 %
Energy Ventures II KS
   
22,1 %
Energy Ventures III AS
   
25,0 %
Energy Ventures III GP LP
   
25,0 %
Energy Ventures III LP
   
18,7 %
Eniram Ltd
   
27,6 %
Help Forsikring AS
   
17,0 %
Herkules Private Equity Fund I (LP-I) Limited
   
76,1 %
Herkules Private Equity Fund II (LP-I) Limited
   
74,5 %
Herkules Private Equity Fund III (LP-I) Limited
   
25,1 %
Intera Fund I
   
12,0 %
Marical Inc
   
22,4 %
Napatech AS
   
39,8 %
NRP Fleetfinance IV D.I.S
   
20,0 %
SPV Herkules II LP
   
81,5 %
Streaming Media AS
   
16,6 %
The Cloud Ltd
   
14,8 %
Vensafe ASA
   
23,1 %
Ferd

Strandveien 50
1324 Lysaker

Postboks 34
Google maps

Telefon 67 10 80 00
Telefaks 67 10 80 01

© Copyright 2013 Ferd. All rights Reserved | Personvern