NOTE 7
KOSTNADSFØRTE HONORAR TIL REVISORER
       
           
Oversikt over honorar til selskapets revisor, Ernst & Young:
           
Beløp i NOK 1 000
     
2012
2011
Revisjonshonorar
     
1 330
880
Andre attestasjonstjenester
     
12
 
Skattemessige tjenester
     
12
270
Andre tjenester utenfor revisjon
     
940
2 337
Sum
     
2 295
3 487
           
Andre tjenester utenfor revisjon er i hovedsak due diligence tjenester samt bistand til facilitering og kvalitetssikring av data i forbindelse med Ferds implementering av nytt konsolideringsverktøy. Alle beløp er eks mva.
Ferd

Strandveien 50
1324 Lysaker

Postboks 34
Google maps

Telefon 67 10 80 00
Telefaks 67 10 80 01

© Copyright 2013 Ferd. All rights Reserved | Personvern