NOTE 4
GEOGRAFISK FORDELING AV SALGSINNTEKTER
     
Beløp i NOK 1 000
2012
2011
Norge
4 084 030
2 931 817
Sverige
1 042 339
745 450
Tyskland
942 905
921 506
Nederland
477 232
415 217
USA
385 779
132 359
Russland
376 298
381 975
Canada
365 511
643 480
Østerrike
349 948
401 044
Danmark
282 573
404 971
Spania
233 214
210 139
Storbritannia
213 881
290 790
Frankrike
186 094
419 192
Verden for øvrig
1 525 522
1 422 182
Sum salgsinntekter
10 465 326
9 320 120
     
Salgsinntektene er fordelt basert på kundens hjemstat.
Ferd

Strandveien 50
1324 Lysaker

Postboks 34
Google maps

Telefon 67 10 80 00
Telefaks 67 10 80 01

© Copyright 2013 Ferd. All rights Reserved | Personvern