NOTE 11
KOSTNADSFØRTE HONORAR TIL REVISORER
             
Ernst & Young er Ferds konsernrevisor. Enkelte mindre selskaper i konsernet revideres av andre revisjonsselskaper.
             
Beløp i NOK 1 000
 
Revisjonshonorar
Andre attestasjons-
tjenester
Skattemessige
tjenester
Andre tjenester
utenfor revisjon
Sum
             
2012
           
Ernst & Young
 
8 891
451
790
2 271
12 403
Andre
 
471
17
74
11
573
Sum
 
9 362
468
864
2 282
12 976
             
2011
           
Ernst & Young
 
8 245
66
270
5 359
13 939
Andre
 
408
 
456
76
940
Sum
 
8 653
66
726
5 435
14 879
             
Honorar er oppgitt eks mva.
             
Andre tjenester utenfor revisjon er i hovedsak due diligence tjenester samt bistand til facilitering og kvalitetssikring av data i forbindelse med Ferds implementering av nytt konsolideringsverktøy. Alle beløp er eks mva.
Ferd

Strandveien 50
1324 Lysaker

Postboks 34
Google maps

Telefon 67 10 80 00
Telefaks 67 10 80 01

© Copyright 2013 Ferd. All rights Reserved | Personvern