NOTE 9
VARIGE DRIFTSMIDLER
     
         
2012
       
Beløp i NOK 1 000
 
Bygninger
og tomter
Maskiner
og anlegg
Driftsløsøre
og inventar
Anskaffelseskost 01.01.
 
416 174
3 699 376
230 081
Tilgang
 
34 771
361 125
15 204
Avgang
 
- 24 756
- 211 006
- 8 528
Valutaomregningsdifferanser
 
- 15 702
- 151 859
- 6 247
Anskaffelseskost 31.12.
 
410 487
3 697 636
230 510
         
Akkumulerte av- og nedskrivninger 01.01.
 
262 631
2 462 125
179 288
Akkumulerte avskrivninger oppkjøp
       
Årets avskrivninger
 
13 937
303 885
20 849
Årets nedskrivninger
   
2 394
4
Avgang avskrivninger
 
- 17 427
- 158 558
- 6 605
Valutaomregningsdifferanser
 
- 10 993
- 103 868
- 5 064
Akkumulerte av- og nedskrivninger 31.12.
 
248 148
2 505 978
188 472
Akkumulerte nedskrivninger 31.12.
 
2 100
26 462
238
         
Balanseført verdi 31.12.
 
162 339
1 191 658
42 038
         
         
Antatt økonomisk levetid på avskrivbare driftsmidler
 
5-50 år
5-15 år
3-13 år
Avskrivningsplan
 
Lineær
Lineær
Lineær
         
         
2011
       
Beløp i NOK 1 000
 
Bygninger
og tomter
Maskiner
og anlegg
Driftsløsøre
og inventar
Anskaffelseskost 01.01.
 
364 009
3 025 470
206 413
Tilgang
 
64 673
868 063
53 642
Avgang
 
- 12 381
- 167 840
- 29 401
Valutaomregningsdifferanser
 
- 127
- 26 317
- 573
Anskaffelseskost 31.12.
 
416 174
3 699 376
230 081
         
Akkumulerte av- og nedskrivninger 01.01.
 
239 655
2 047 317
148 514
Akkumulerte avskrivninger oppkjøp
 
10 379
258 067
27 350
Årets avskrivninger
 
13 763
303 449
21 329
Årets nedskrivninger
 
2 112
- 539
 
Avgang avskrivninger
 
- 3 439
- 131 305
- 17 500
Valutaomregningsdifferanser
 
161
- 14 864
- 405
Akkumulerte av- og nedskrivninger 31.12.
 
262 631
2 462 125
179 288
Akkumulerte nedskrivninger 31.12.
 
2 265
25 449
246
         
Balanseført verdi 31.12.
 
153 543
1 237 251
50 793
         
Antatt økonomisk levetid på avskrivbare driftsmidler
 
5-50 år
5-15 år
3-13 år
Avskrivningsplan
 
Lineær
Lineær
Lineær
Ferd

Strandveien 50
1324 Lysaker

Postboks 34
Google maps

Telefon 67 10 80 00
Telefaks 67 10 80 01

© Copyright 2013 Ferd. All rights Reserved | Personvern