NOTE 19
KORTSIKTIGE FORDRINGER
   
       
Beløp i NOK 1 000
 
2012
2011
Forskuddsbetalinger
 
85 835
80 968
Mva og skattefordringer
 
111 049
134 026
Kortsiktige rentebærende fordringer
 
52 121
41 906
Andre kortsiktige fordringer
 
391 260
164 879
Balanseført verdi 31.12.
 
640 265
421 779
       
Beløp i NOK 1 000
 
2012
2011
Kundefordringer brutto
 
1 020 040
1 156 734
Nedskrivninger kundefordringer
 
- 33 295
- 47 664
Balanseført verdi 31.12.
 
986 745
1 109 070
       
Sum kortsiktige fordringer
 
1 627 010
1 530 849
       
Forfalte kundefordringer etter alder
     
       
Beløp i NOK 1 000
 
2012
2011
Opp til 30 dager
 
111 522
125 503
30 til 60 dager
 
30 274
64 062
60 til 90 dager
 
21 026
38 881
Over 90 dager
 
30 147
56 321
Sum
 
192 970
284 767
Ferd

Strandveien 50
1324 Lysaker

Postboks 34
Google maps

Telefon 67 10 80 00
Telefaks 67 10 80 01

© Copyright 2013 Ferd. All rights Reserved | Personvern