NOTE 14
AKSJEKAPITAL OG AKSJONÆRINFORMASJON
             
Aksjekapitalen i selskapet per 31.12.12 består av 183.267.630 aksjer med pålydende NOK 1,-.
             
Eierstruktur
           
             
Aksjonærene i selskapet per 31.12.12 var:
           
       
Antall aksjer
Eierandel
 
Ferd Holding AS
     
176 629 907
96,38%
 
Dref Lojal AS
     
2 649 588
1,45%
 
Dref Lojal II AS
     
1 381 898
0,75%
 
Dref Lojal III AS
     
2 244 577
1,22%
 
Dref Lojal IV AS
     
361 660
0,20%
 
Totalt antall aksjer
     
183 267 630
100,00%
 
             
Ferd AS er datterselskap av Ferd Holding AS som igjen er datterselskap av Ferd JHA AS. Ferd deler forretningskontor med sine morselskap på Lysaker i Bærum. For konsernregnskapet til Ferd JHA AS, vennligst ta kontakt med Ferd på .
             
Aksjer eid indirekte av daglig leder og styremedlemmer i Ferd AS:
     
Rolle
 
Eierandel
Johan H. Andresen
 
Styrets leder
 
15,14%
John Giverholt
 
Daglig leder / styremedlem
 
0,29%
Erik Rosness
 
Styremedlem
 
0,06%
Gry Skorpen
 
Styremedlem
 
0,05%
             
Barna til Johan H. Andresen eier ca 85 % av Ferd AS indirekte gjennom aksjeeie i Ferd Holding AS.
Ferd

Strandveien 50
1324 Lysaker

Postboks 34
Google maps

Telefon 67 10 80 00
Telefaks 67 10 80 01

© Copyright 2013 Ferd. All rights Reserved | Personvern