NOTE 4
INNTEKTER FRA FINANSIELLE INVESTERINGER
             
Beløp i NOK 1 000
   
Utbytter og
konsernbidrag fra finansielle
investeringer *)
Urealiserte
verdiendringer på finansielle
investeringer
Netto gevinster
ved salg
av finansielle
investeringer
Sum
             
Investeringer i datterselskaper
   
101 786
1 662 327
 
1 764 113
Aksjer og andeler i andre selskaper
   
 
- 3 084
 
- 3 084
Noterte aksjer og andeler
   
72 442
355 399
149 066
576 907
Unoterte aksjer og andeler
   
21 322
1 380 165
- 111 916
1 289 571
Hedgefond
   
9 131
- 120 558
138 374
26 947
Renteinvesteringer
   
- 952
265 693
- 2 117
262 625
Sum 2012
   
203 730
3 539 942
173 407
3 917 079
             
Beløp i NOK 1 000
   
Utbytter og
konsernbidrag fra finansielle
investeringer *)
Urealiserte
verdiendringer på finansielle
investeringer
Netto gevinster
ved salg
av finansielle
investeringer
Sum
             
Investeringer i datterselskaper
   
287 583
- 243 023
 
44 560
Aksjer og andeler i andre selskaper
   
 
 
 
 
Noterte aksjer og andeler
   
61 535
- 806 129
47 803
- 696 791
Unoterte aksjer og andeler
   
54 114
116 818
236 711
407 643
Hedgefond
   
 
- 184 120
207 572
23 452
Renteinvesteringer
   
5 388
- 86 697
4 194
- 77 115
Sum 2011
   
408 620
-1 203 150
496 279
- 298 251
Ferd

Strandveien 50
1324 Lysaker

Postboks 34
Google maps

Telefon 67 10 80 00
Telefaks 67 10 80 01

© Copyright 2013 Ferd. All rights Reserved | Personvern