NOTE 16
LANGSIKTIG GJELD
           
               
Langsiktig rentebærende gjeld fordelt på valuta
             
Beløp i NOK 1 000
       
Lånebeløp
i valuta 2012
Lånebeløp
i NOK 2012
Lånebeløp
i NOK 2011
NOK
         
500 000
1 200 000
USD
       
200 000
1 113 050
1 193 590
EUR
       
120 000
880 464
929 676
Balanseført verdi 31.12.
         
2 493 514
3 323 266
               
Ferd har en samlet lånefasilitet på 5 milliarder NOK, hvor ovenstående gjeld representerer trekk på denne.
               
Hele den langsiktige gjelden forfaller i 2015.
Ferd

Strandveien 50
1324 Lysaker

Postboks 34
Google maps

Telefon 67 10 80 00
Telefaks 67 10 80 01

© Copyright 2013 Ferd. All rights Reserved | Personvern