NOTE 10
ANDRE DRIFTSKOSTNADER
       
Beløp i NOK 1 000
 
2012
2011
Salgs- og administrasjonskostnader
 
164 519
109 950
Leie av bygninger o.l.
 
213 686
109 781
Reisekostnader
 
139 040
159 849
Tap og endring i nedskrivning for verdifall kundefordringer
 
16 362
8 215
Honorarer til revisor, advokater, konsulenter
 
130 080
120 976
Andre kostnader
 
425 750
442 447
Sum
 
1 089 437
951 218
Ferd

Strandveien 50
1324 Lysaker

Postboks 34
Google maps

Telefon 67 10 80 00
Telefaks 67 10 80 01

© Copyright 2013 Ferd. All rights Reserved | Personvern