NOTE 18
VARER
         
             
2012
           
Beløp i NOK 1 000
   
Råvarer
Varer under
tilvirkning
Ferdigvarer
Sum varer
Kostpris 31.12.
   
334 416
434 828
980 334
1 749 578
Ukurans per 01.01.
   
10 777
 
123 273
134 050
Nedskrivning
   
2 240
1 280
2 754
6 274
Reversert nedskrivning
         
 
Ukurans per 31.12.
   
13 017
1 280
126 027
140 324
             
Balanseført verdi 31.12.
   
321 399
433 548
854 307
1 609 254
             
2011
           
Beløp i NOK 1 000
   
Råvarer
Varer under
tilvirkning
Ferdigvarer
Sum varer
Kostpris 31.12.
   
389 618
213 297
1 022 061
1 624 976
Ukurans per 01.01.
   
47 698
611
89 017
137 326
Nedskrivning
   
2 366
 
34 561
36 927
Reversert nedskrivning
   
- 1 113
- 611
- 5 129
- 6 853
Ukurans per 31.12.
   
48 951
 
118 449
167 400
             
Balanseført verdi 31.12.
   
340 667
213 297
903 612
1 457 576
Ferd

Strandveien 50
1324 Lysaker

Postboks 34
Google maps

Telefon 67 10 80 00
Telefaks 67 10 80 01

© Copyright 2013 Ferd. All rights Reserved | Personvern