NOTE 22
AKSJEKAPITAL OG AKSJONÆRINFORMASJON
         
Aksjekapitalen i selskapet per 31.12.12 består av 183.267.630 aksjer med pålydende NOK 1,-.
         
Eierstruktur
       
         
Aksjonærene i selskapet per 31.12.12 var:
       
     
Antall aksjer
Eierandel
Ferd Holding AS
   
176 629 907
96,38%
Dref Lojal AS
   
2 649 588
1,45%
Dref Lojal II AS
   
1 381 898
0,75%
Dref Lojal III AS
   
2 244 577
1,22%
Dref Lojal IV AS
   
361 660
0,20%
Totalt antall aksjer
   
183 267 630
100,00%
         
Ferd AS er datterselskap av Ferd Holding AS som igjen er datterselskap av Ferd JHA AS. Ferd deler forretningskontor med sine morselskap på Lysaker i Bærum. For konsernregnskapet til Ferd JHA AS, vennligst ta kontakt med Ferd på www.ferd.no
         
Aksjer eid indirekte av daglig leder og styremedlemmer i Ferd AS:
Rolle
 
Eierandel
Johan H. Andresen
 
Styrets leder
 
15,14%
John Giverholt
 
Daglig leder / styremedlem
 
0,29%
Erik Rosness
 
Styremedlem
 
0,06%
Gry Skorpen
 
Styremedlem
 
0,05%
         
Barna til Johan H. Andresen eier ca 85 % av Ferd AS indirekte gjennom aksjeeie i Ferd Holding AS.
Ferd

Strandveien 50
1324 Lysaker

Postboks 34
Google maps

Telefon 67 10 80 00
Telefaks 67 10 80 01

© Copyright 2013 Ferd. All rights Reserved | Personvern