NOTE 23
LANGSIKTIG GJELD
     
         
Langsiktig rentebærende gjeld
       
Beløp i NOK 1 000
 
Lånebeløp
i valuta 2012
Lånebeløp
i NOK 2012
Lånebeløp
i NOK 2011
NOK
 
2 273 899
2 273 899
2 562 972
USD
 
202 500
1 126 990
1 282 184
EUR
 
145 855
1 070 757
1 163 261
DKK
 
380 000
374 905
438 219
GBP
 
10 000
90 248
102 057
SEK
 
374 743
321 304
195 247
CHF
 
4 100
25 000
35 747
Balanseført verdi 31.12.
   
5 283 103
5 779 687
         
Øvrig langsiktig gjeld
   
350 309
129 315
Sum langsiktige forpliktelser
   
5 633 412
5 909 002
         
Kontraktsmessige avdrag
     
Beløp i NOK 1 000
   
2012
 
2014
   
273 265
 
2015
   
2 743 152
 
2016
   
179 863
 
2017
   
2 437 132
 
Sum
   
5 633 412
 
         
Første års avdrag av langsiktig gjeld er presentert som del av kortsiktig rentebærende gjeld.
Ferd

Strandveien 50
1324 Lysaker

Postboks 34
Google maps

Telefon 67 10 80 00
Telefaks 67 10 80 01

© Copyright 2013 Ferd. All rights Reserved | Personvern