NOTE 5
INNTEKTER FRA FINANSIELLE INVESTERINGER
     
Inntekter fra finansielle investeringer fordelt på de ulike investeringskategoriene:
     
Beløp i NOK 1 000
2012
2011
Noterte aksjer og andeler
576 907
- 680 555
Aksjer og andeler
2 349 321
299 469
Hedgefond
50 099
53 105
Renteinvesteringer
258 664
13 534
Sum inntekter fra finansielle investeringer
3 234 991
- 314 447
Ferd

Strandveien 50
1324 Lysaker

Postboks 34
Google maps

Telefon 67 10 80 00
Telefaks 67 10 80 01

© Copyright 2013 Ferd. All rights Reserved | Personvern